Wyniki konkursu wiedzy pt. „Mam prawa”

W Międzynarodowym  Dniu Praw Człowieka, który przypada 10 grudnia, odbył się w naszej placówce konkurs wiedzy  o prawach człowieka i dziecka pt. „Mam prawa”. Jego celem było zapoznanie uczniów, wychowanków i słuchaczy z prawami i wolnościami, które przysługują każdemu człowiekowi oraz kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiej osoby.

Konkurs składał się z etapu pisemnego i ustnego. 5 uczniów z największą ilością punktów zakwalifikowało się do drugiego etapu. Uczestnicy odpowiadali na pytania wybrane w drodze losowania. Po podliczeniu punktów komisja konkursowa ogłosiła wyniki.

I miejsce – Daria Biel
II miejsce – Mateusz Wróbel
III miejsce – Kinga Stefaniak

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Tokarek-Walczak

Updated: 15 grudnia 2014 — 07:57