Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 klas kończących naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kaliszu

W dniu 27 kwietnia 2018 roku słuchacze najstarszych klas VI Liceum Ogólnokształcącego pożegnali się ze szkołą i nauczycielami. Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Jadwiga Jeziorska, złożyła gratulacje absolwentom oraz życzyła powodzenia na egzaminach maturalnych i w życiu osobistym. W swoim przemówieniu skierowanym do słuchaczy stwierdziła, że dwa lata temu podjęli właściwą decyzję rozpoczynając naukę w VI LO, ponieważ te osoby, które były wytrwałe i ciężko pracowały, osiągnęły swój cel i otrzymały świadectwa ukończenia szkoły średniej.

W dalszej części spotkania uhonorowano najlepszych słuchaczy. Szczególne wyróżnienie otrzymały dwie słuchaczki, które swoją postawą, odpowiedzialnością za swoją edukację i karierę zawodową, poczuciem obowiązku szkolnego, umiejętnościami społecznymi i wyróżniającą się postawą słuchacza zasłużyły na nagrody. Nagrodzonymi są: Żaneta Gwizdek – słuchaczka klasy IIIA formy stacjonarnej, uzyskała średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 5.0 , a ponadto zdobyła w tym roku tytuł „Najlepszy Absolwent Roku” oraz Agnieszka Juszczak – słuchaczka klasy IIIB formy zaocznej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a każdemu absolwentowi życzymy powodzenia.

Updated: 4 maja 2018 — 09:19