Chcesz poznać swoje prawa ?

Chcesz poznać swoje prawa ?

Weź udział w konkursie wiedzy o prawach człowieka i dziecka
pt. „Mam prawa”,
który odbędzie się w dniach 13 i 14 stycznia 2014 roku o godz. 19.00
w bursie.

Chcesz poznać swoje prawa ?

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów, wychowanków i słuchaczy Centrum  Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

  1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach, pisemnej i ustnej.
  2. Do konkursu należy zgłaszać się do dnia 9 stycznia 2014 r. do biblioteki ( I p. budynek bursy).
  3. Wszelkich informacji dotyczących  konkursu można uzyskać od organizatora konkursu ( pokój wychowawców) bądź  w bibliotece.
  4. Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.

Serdecznie zapraszam!!

Organizator konkursu
Agnieszka Tokarek -Walczak

Regulamin konkursu wiedzy o prawach czlowieka

Updated: 10 kwietnia 2014 — 11:42