Informacja dla Rodziców i Uczniów.

Od 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 

Proszę o zapoznanie z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującą w Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Kaliszu w okresie pandemii COVID-19 na czas konsultacji w placówce” i bezwzględnego stosowania się do zaleceń sanitarnych w niej zawartych.

 

Informację o wyrażeniu woli uczestnictwa w konsultacjach należy przesłać do wychowawców / opiekunów klas do dnia 29 maja 2020r. do godziny 10:00.

 

Materiały do zapoznania:

  1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Kaliszu w okresie pandemii COVID-19 na czas konsultacji w placówce” wraz z oświadczeniami , które uczeń zobowiązany jest dostarczyć do nauczyciela przed konsultacjami.
  2. Harmonogram konsultacji CKZ
  3. Harmonogram konsultacji w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
  4. Harmonogram konsultacji w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 8
Updated: 2 czerwca 2020 — 14:26