Życzenia od Władz Miasta

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych Wydział Edukacji przekazuje w załączeniu życzenia Prezydenta Miasta Kalisza – Pana Krystiana Kinastowskiego, z okazji DEN. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w zakresie wirusa SARS-Cov-2, zwiększającą się liczbę zachorowań, Prezydent Miasta Kalisza ogranicza wizyty w szkołach, stąd życzenia w postaci papierowej. Życzenia Prezydenta Miasta Kalisza Ewelina Dudek […]

Narodowe Czytanie 2020

Jak co roku biblioteka szkolna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego włączyła się w akcję „Narodowego czytania” . 16 września o godzinie 17.00 wychowankowie Bursy im. Janusza Korczaka czytali wraz z nauczycielem bibliotekarzem fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca interpretacji utworu.

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE – REKRUTACJA II

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.5. Więcej informacji TUTAJ

Giełda pracy

https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy Załączenie dokumentu jest koniecznym warunkiem umieszczenia aplikacji w bazie i musi być potwierdzone poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez osobę szukającą pracy. Należy też odróżniać aplikację na ofertę od ogólnego zgłoszenia „Szukam pracy” dostępnego pod adresem https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy/szukam-pracy/formularz-dla-nauczycieli. W tym drugim przypadku zgłoszenie jest umieszczane w ogólnej bazie osób poszukujących pracy i może być […]

Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 w zakresie realizacji zajęć praktycznych dla uczniów branżowych szkół I stopnia w okresie od 1 czerwca 2020r.   Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora informującego o wprowadzeniu procedur dotyczących realizacji zajęć praktycznych w okresie COVID-19 w Centrum Kształcenia Zawodowego od 1 czerwca 2020r.