Porozumienie o współpracy

W dniu 4 grudnia 2015 roku zostało podpisane porozumienia między Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM a Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. W imieniu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM porozumienie podpisała pani Prodziekan ds. kształcenia i promocji dr Ewa Roman. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego reprezentowała  pani Wicedyrektor Beata Wawszczak oraz pan Piotr Czarczyński.  Nastąpiła uroczysta wymiana dokumentów, gdyż porozumienie zostało podpisane 14 listopada br. przez panią Prodziekan WPA UAM dr Ewę Roman i panią Dyrektor Jadwigę Jeziorską.

Porozumienia sygnowano w obecności pani Prodziekan ds. działalności naukowej i artystycznej WPA UAM prof. dr hab. Moniki Kostrzewy oraz Pełnomocnika Dziekana WPA UAM ds. Prawnych i Współpracy z Otoczeniem dr Samanty Kowalskiej.

Porozumienie ma na celu współpracę naukową, dydaktyczną, kulturalną i wymianę doświadczeń oraz wiedzy praktycznej. Działania są wdrażane z uwzględnieniem charakteru i profilu placówki. Na podstawie zawartego porozumienia możliwe będzie odbywanie praktyk studenckich, organizowanie wspólnych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, szkoleń specjalistycznych, opracowywanie oraz prowadzenie  różnych  nowych form  kształcenia.

Updated: 10 grudnia 2015 — 10:37