Sinu Train Sinumerik Operate

W dniu 8 marca 2016 r. na terenie CKUiP w Kaliszu została przedstawiona prelekcja najnowszego symulatora szkoleniowego Sinu Train Sinumerik Operate firmy Siemens. Prezentacja przedstawiona została przez inżyniera działu technologicznego firmy Siemens pana mgr inż. Bogdana Kietzmana. Symulator Sinu Train jest w skali jeden do jednego odwzorowaniem pulpitu obrabiarek CNC wyposażonych w  system sterowania Sinumerik. Symulator stanowi wysokiej klasy pomoc dydaktyczną przydatną do nauki programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.  Dyrekcja Centrum planuje w najbliższym czasie wyposażyć pracownie obrabiarek CNC w szesnaście symulatorów Sinu Train. Umożliwi to podniesienie poziomu kształcenia przyszłych operatorów i programistów obrabiarek CNC odbywających naukę w CKUiP.

Updated: 10 marca 2016 — 14:08