IX Targi Edukacyjne w Kaliszu

W dniu 18 marca 2016 r., już po raz dziewiąty, w hali sportowo – widowiskowej „Kalisz Arena” odbyły się Targi Edukacyjne. Tradycyjnie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu zaprezentowało ofertę placówek i szkół wchodzących w jego skład na kolejny rok szkolny 2016/2017. Oferta obejmowała:

  • VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym kształcimy w systemie stacjonarnym, zaocznym i na odległość, a nauka jest bezpłatna,
  • Bursę szkolną nr 1 im. Janusza Korczaka, w której zapewnia się całodobową opiekę i wszechstronną pomoc pedagogiczną wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
  • Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie kaliskich szkół zawodowych oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych zdobywają kwalifikacje w wielu zawodach poszukiwanych na rynku pracy na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

Beata Kwinciak

Updated: 23 marca 2016 — 08:30