Alkohol drogą donikąd

Dostarczenie wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na organizm człowieka z punktu widzenia medycznego było głównym celem spotkania wychowanków bursy z panem Krzysztofem Poradą z Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu, które odbyło się 24 kwietnia 2013r. Prowadzący zwrócił uwagę młodzieży na pozornie niewinny proces poddawania się nałogowi oraz na społeczne i moralne skutki uzależnienia.

W trakcie dyskusji omówione zostały zakłócenia w funkcjonowaniu człowieka pod wpływem alkoholu a ponadto zasady postępowania służb medycznych z takimi osobami. Wychowankowie dowiedzieli się również jakie działania podjąć, kiedy w wyniku spożycia alkoholu dochodzi do zaburzeń działania organizmu. Organizacja spotkania zajęła się wychowawczyni Katarzyna Dancewicz.

Updated: 11 kwietnia 2014 — 11:58