Powstanie Wielkopolskie – czy pamiętamy…

27 grudnia 1918 r. to bardzo ważna data w historii Polski. Niedawno odzyskała ona niepodległość. Tereny Wielkopolski nadal cały czas pozostawały pod zarządem niemieckim, który uważał „Prowincję Poznańską” za integralną część Niemiec, a losy tych terenów miały rozstrzygnąć się na konferencji pokojowej w Paryżu. Wielkopolanie nie chcieli czekać na wynik konferencji, wzięli sprawy we własne ręce. Celem powstania było uwolnienie Wielkopolski i Pomorza spod władzy niemieckiej. Wzięły w nim udział oddziały Straży Ludowej, Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego, Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz ochotnicy. Do 15 stycznia 1919 r. wojska powstańcze wyzwoliły prawie całą Wielkopolskę.

W całej Wielkopolsce obchodzone są uroczystości upamiętniające to niezwykle ważne wydarzenie.

Aby przypomnieć o ważnych datach w kształtowaniu się odrodzonego państwa Polskiego w holu bursy szkolnej przygotowano wystawę upamiętniającą wydarzenia sprzed 99 lat.

Izabela Paszyn

Updated: 11 stycznia 2018 — 10:30